OM SUNDHEDSGRUPPEN

Sundhedsgruppen for Region Hovedstaden:

Startet den 4. maj 2010 på initiativ af Nina Berrig. Gruppen har siden starten været ledet af fhv. Amts- og Regionspolitiker Nina Berrig.


Sundheds-gruppens formål og arbejde

Sundhedsgruppen er bredt sammensat , hvor der løbende inviteres forskellige specialister, politikere, erhvervsfolk og fagfolk til at belyse og debattere relevante problemstillinger.
Sundhedsgruppen er opstået på initiativ af Nina Berrig som kilde til faglig viden, information og bindeled mellem fagfolk og politikere. Gruppen mødes jævnligt og drøfter aktuelle og relevante emner. Gruppens arbejde er 100 % ulønnet, frivilligt og udføres i fritiden.
Sundhedsgruppens medlemmer er alle engagerede ildsjæle, der gerne vil bidrage med egne erfaringer og egen fritid for at medvirke til, at vort samfund får et sundhedsvæsen, hvor der bliver råd til at sætte patienten i centrum og samtidig gøre vort sundhedsvæsen til verdens bedste.

Sundhedsgruppens deltagere:

Poul Palisz Jaszczak,
Dr. Med. Sci. Tidligere formand for det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning. Medlem af Etisk Råd. Tidligere Ledende Overlæge. Tidligere næstformand for Lægerforeningen.
Tidligere formand for Foreningen af Speciallæger.

Anders Kyst,
Speciallæge i anæstesiologi, tidligere lægelig direktør på Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden.

Jeannet Lauenborg,
MD, PhD, Medicin, Senior Hospital Physician, PhD på Københavns Universitet Herlev hospital, Medlem af DPSG, an association of professionals with interest in diabetes and pregnancy.

Jane Lerke,
Konsulent, Akkrediteringskoordinator på Roskilde og Køge Sygehuse, Kvalitetsenheden

Jesper Ingemann-Petersen,
Stationsleder hos Falcks Redningskorps, Stationsleder hos Falck A/S
CEO hos Falck ambulance, Servicechef hos Falck, Faglærer hos Landstransportskolen, Redder hos Falck Redningskorps

Peter Kastoft,
Ingeniør, elektronik, CEO Kommunikation hos BrdNet

Mette Abildgård,
Konservativ leder i Region hovedstaden, sidder i Forretningsudvalget, Psykiatriudvalget, Sundhedsudvalget og er Formand for Kræftudvalget. Sidder derudover i Sundhedsudvalget i Danske Regioner. Uddannet cand.soc fra Roskilde Universitet. Presse- og Kommunikationsmedarbejder hos Betty Nansen Teatret. Kampagneleder i Kræftens Bekæmpelse. Medlem af regionsudvalget i Kræftens Bekæmpelse

Per Tærsbøl,
Konservativ regionsrådspolitiker i Region Hovedstaden, Byrådsmedlem i Helsingør kommune, fhv. Borgmester og viceborgmester i Helsingør Storkommune

Helene Frausing,
Bachelor, Stud.jur.(Law Student) hos Ankestyrelsen, Administrative assistant (Temp.) hos Kammeradvokaten/Lawfirm Poul Schmith

Nina Berrig,
Fhv. Amts- og Regionspolitiker, Lokalforeningsformand for Danmarks Lungeforening, Medlem af Videnskabsetisk Komite, Medlem af lokalbestyrelsen i Sygeforsikring Danmark, fhv. formand for Osteoporoseforeningen, formand for Skt. Lukas Stiftelsen

Erik Lindahl,
Koordinator for Sundhedsgruppen, Art Director og fhv. virksomhedsejer af reklamebureau i 22 år. Medlem af lokalbestyrelsen i Sygeforsikring Danmark.

 

Nyt fra Facebook