HJEM

Dette site er udarbejdet for at informere om vor gruppes arbejde
med at foreslå og udarbejde konkrete løsninger til en reform af sundhedsvæsenet.

Til gavn for både patienter, pårørende og ikke mindst de mange ansatte i sundhedsvæsenet

Nyt fra Facebook