HVORDAN

Udviklingen i samfundet har gjort det nødvendigt, at vi detaljeret gennemgår hele vort sundhedsvæsen i alle hjørner. Vi har brug for et stærkere fundament til at håndtere fremtidens mange, komplekse udfordringer inden for det samlede sundhedsvæsen.
Det fortjener både patienter og pårørende samt alle ansatte i sundhedsvæsenet, der døgnet rundt gør en kæmpe og prisværdig indsats for vort samfund.

Arbejdet med reformoplægget er i fuld gang og vi har udarbejdet en lille pjece som meget kort informerer om hvad vi mener der skal til for at vi får et sundhedsvæsen der indfrier nutidens ønsker og krav.

Pjecen kan rekvireres som PDF her:

Danmark har brug for et andet Sundhedsvæsen

Vi har en plan …
Vi har udformet 5 grundsten til at danne fundamentet i vores forslag til fremtidens sundhedsvæsen.

De fem grundsten er:

Nyt fra Facebook